Wednesday, September 12, 2007

seventh continent

[Al] Educational disaster episode 2: Reading with understanding
[Al] Pupils got a text about Indian Elephants. The aim of the task was to read it and afterwards answer few questions related with it. One of the questions was: On which continent do Indian elephants live?
[Al] There was total of 48 pupils from 2 different classes.
[Al] Do you want me to tell you what they were answering or do you want to guess?
[Bobik] Most said that Africa? and 2 that Asia?
[Al] You guessed right with Asia.
[Al] 4 people answered that Africa.
[Al] And 42 that India.


[Al] Katastrofa edukacyjna epizod 2: Czytanie ze zrozumieniem
[Al] Uczniowie dostali tekst o słoniach indyjskich. Celem było przeczytanie i odpowiedzenie na kilka pytań związanych z tekstem. Pytanie brzmi: Na jakim kontynencie żyją słonie indyjskie?
[Al] Uczniów z dwóch klas: 48
[Al] Chcesz poznać rozkład odpowiedzi, a może się domyślisz?
[Bobik] większość że Afryka? a 2 osoby Azja?
[Al] Z Azją trafiłeś.
[Al] Afryka napisały 4.
[Al] A Indie - 42